Privacyverklaring

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Catsman Verhuur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Catsman Verhuur, en/of omdat u deze zelf aan Catsman Verhuur verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Catsman Verhuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom heeft Catsman Verhuur gegevens nodig?

Catsman Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Catsman Verhuur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Catsman Verhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Catsman Verhuur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar verplankew@zeelandnet.nl. Catsman Verhuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Catsman Verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Catsman Verhuur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Catsman Verhuur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Catsman Verhuur via verplankew@zeelandnet.nl.

Catsman Verhuur is als volgt te bereiken:

  • Fam. Verplanke-Catsman
  • J.W. Schuurmanstraat 75a
  • 4357 EH Domburg